Siuntion valtuusto 8.12.2014 hyväksyi maapoliittisen ohjelman ja monitoimihallisopimuksen

Siuntion valtuusto hyväksyi maapoliittisen ohjelman ja pitkän keskustelun jälkeen myös aiesopimuksen yhteistyöstä monitoimihalliyhtiön kanssa.

§ 65 Poistettiin vuoden 2014 budjetista 30 000 euron määräraha Tyyskylän päiväkodin laajennuksen suunnittelemiseksi, koska ennen laajennuksen suunnittelemista pitåisi kartoittaa tarve, eikä laajennuksen suunnitteluun päästä tänä vuonna.

§ 66 Hyväksyttiin kunnan uusi maapoliittinen ohjelma. Ohjelman tavoitteet ovat

 1. Kunnan harjoittama maapolitiikka tukee toimivan, viihtyisän ja kuntataloudellisesti kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämistä
 2. Uusia asemakaavoja laaditaan pääasiassa kunnan omistamalle maalle
 3. Kunta ylläpitää määrältään ja monipuolisuudeltaan riittävää raakamaavarantoa
 4. Kaavoitusta koskevat sopimukset ovat kuntataloudellisesti perusteltuja ja noudattavat yhdenvertaisuusperiaatetta
 5. Yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella saadulla arvonnousulla tasapainotetaan kunnan kokonaistaloutta, katetaan maanhankinnan, kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen kulut sekä rahoitetaan kunnallisten palvelujen vaatimaa rakentamista
 6. Kunnan tonttitarjonta on kohtuuhintaista ja vastaa erilaisten asumismuotojen sekä elinkeinoelämän tarpeita
 7. Asemakaavojen toteutumista edistetään kaikin käytössä olevin keinoin.

Ohjelmassa on terävöitetty tavoitteita aiempaan nähden, ja kyllähän näistä periaatteista lähtien kelpaa kehittää maankäyttöä. Kokkosen (vihr) esityksestä ohjelmaan lisättiin maininta Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeesta maankäyttöä ohjaavana ohjelmana ja Kokoomuksen esityksestä lisättiin maininta omakotitonttien vuokraamisen selvittämisestä.

§ 67 Hyväksyttiin Siuntion Monitoimihalli Oy:n ja Siuntion kunnan välinen yhteistyösopimus muutamin täsmennyksin.

Itse hanke on kannatettava, eikä siitä sinänsä suurta erimielisyyttä tuntunut olevan. Jos nyt yhdistys ja osakeyhtiö keräävät rahat hallin rakentamiseen, siitä vaan. Asian valmistelu vain ei oikein ollut tyydyttävällä tasolla. Sopimusluonnos oli jossakin määrin tulkinnanvarainen sen osalta, missä määrin kunta tällä sopimuksella sitoutuu takaamaan halliyhtiön lainan, vai onko takuun myöntämisestä tarkoitus päättää erikseen. Minkäänlaista riskianalyysiä ei ollut esitetty. Eikä esittelytekstissä mainittu edes sitä, että asialla oli – taas kerran – niin kova kiire, että sen palauttaminen olisi kuulemma merkinnyt hankkeen kaatamista, kun ministeriön tuet saattaisivat jäädä saamatta.

Käsittelyn aikana Kokoomus esitti sopimuksen palauttamista valmisteluun lisäselvityksiä varten. Koin, että kunnanhallituksen niukka valmistelu asetti valtuuston vaikeaan asemaan: asian palauttamisen sanottiin käytännössä keskeyttävän hyvän hankkeen, mutta aika niukoilla eväillä oltiin minusta sopimusta hyväksymässäkin. Äänin 18–7 käsittelyä jatkettiin; palautuksen puolesta äänesti kokoomus ja Sneck (sd). Tanskanen (vas) ja minä äänestimme tyhjää.

Sopimuksen tekstiin tehtiin hyviä täsmennyksiä, kuten että kunnanvaltuusto arvioi takauksen myöntämistä koskevat riskit erillisessä takauksen myöntämistä koskevassa käsittelyssä, ja että ennen takauksen myöntämistä sovitaan, millä ehdoin kunta vuokraisi hallivuoroja.

§ 68 Vastauksena valtuustoaloitteeseen suojatien rakentamisesta Jokitien ja Siuntiontien risteykseen todettiin, että asia on saatettu tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle, joka vastaa tienpidosta.

§ 69 Vastauksena valtuustoaloitteeseen Pikkalanlahden kalatilanteesta valtuusto suosittaa Kirkkonummen-Porkkalan kalastusalueelle, että se suorittaisi alueellaan kalakantojen tutkimuksen, johon on mahdollista saada rahoitusta ELY-keskukselta.

§ 70 Vastauksena valtuustoaloitteeseen kunnan kiinteistöjen varustamisesta aurinkopaneeleilla todetaan, että se ei nykytiedon valossa ole taloudellisesti kannattavaa, mutta että aurinkoenergiajärjestelmät on syytä huomioida niiden kannattavuuden parantuessa. Lisäksi uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa todettiin, että Siuntiossa ilma- ja maalämpöpumppujen sekä hake- ja pellettikattiloiden potentiaali on merkittävä.

Vihreiden Birgitta Johansson ehdotti aloitteen palauttamista valmisteluun mm. siksi, ettei vastauksessa ollut käsitelty aurinkokeräimiä vaan ainoastaan aurinkosähköpaneeleja. Palautettiin yksimielisesti valmisteluun.

§ 71 Vihreiden valtuutettu Taina Janhunen on muuttanut kunnasta ja hänen tilalleen valtuustoon nousee Birgitta Johansson. Varavaltuutetuksi nousee Eljas Rahikainen, kunhan keskusvaalilautakunta ehtii käsitellä asian.

§ 72 Valtuutettu Raija Rehnberg (r) on muuttanut kunnasta. Hänen tilalleen valtuustoon nousee Johan Holmberg.

§ 73 Raija Rehnberg oli toiminut myös tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana. On ollut ilo työskennellä hänen kanssaan. Siihen tehtävään hänen tilalleen valittiin Heidi Rosengren.

§ 74 Tekniseen lautakuntaan Rehnbergin tilalle valittiin Catharina Lindström.

§ 75 Tarkastuslautakunnan jäsen Arto Varpio (kesk) anoi eroa tarkastuslautakunnasta, koska hänet valittaisiin kunnanhallitukseen. Tilalle valittiin Marko Lehto.

§ 76 Kunnanvaltuuston puheenjohtajana jatkaa 2015–2016 Arja Alho (sd), 1. varapuheenjohtajana Marcus Nordström (r) ja 2. varapuheenjohtajana Arto Penttinen (kok).

§ 77 Kunnanhallituksen jäseniksi (ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi) vuosiksi 2015–2016 valittiin

 • Merja Laaksonen (r, pj), (Eva Nordenswan-Lindén)
 • Heikki Kaisla (kok, 1. vpj), (Maarika Jalava)
 • Kristian Parviainen (sd, 2. vpj), (Ilmari Kanniainen)
 • Anders Karell (r), (Jan-Erik Paajes)
 • Arto Varpio (kesk), (Mika Savilahti)
 • Kirsi Martin (r), (Rabbe Dahlqvist)
 • Johanna Nygård (kok), (Kirsti Pitkänen)
 • Tuula Elo (sd), (Tarja Ryynänen)
 • Stefan Svanfeldt (r), (Mikko Malmgren)
 • Veikko Tanskanen (vas), (Hilkka Toivonen)
 • Maria Koroma-Hintikka (tahto & toivo), (Eljas Rahikainen)

Kokouksen päätteeksi valtuuston puheenjohtaja Alho toivotti kaikille hyvää joulua ja valtuuston toinen varapuheenjohtaja Penttinen toivotti vuorostaan valtuuston puolesta Alholle hyvää joulua. Että rauhaisaa joulun aikaa minunkin puolestani.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out / Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s