Sirkuspäätöksenteon alkeet

[Julkaistu mielipidekirjoituksena Länsi-Uusimaassa 4.6.2012.]

Kunnallisen päätöksenteon prosessit ovat hioutuneet pitkän ajan kuluessa. Prosessien tarkoitus on varmistaa asioiden asiallinen käsittely silloinkin, kun käsiteltävästä asiasta vallitsee erimielisyyttä. Näiden prosessien rikkominen on sirkuspäätöksentekoa.

Kunnallisen päätöksenteon peruskaava kulkee yksinkertaistaen seuraavasti. Viranhaltijat tekevät valmistelutyönsä pohjalta esityksen kunnanhallitukselle. Tämän jälkeen kunnanjohtaja esittelee asian kunnanhallitukselle, joka käsittelee asian, ja tekee puolestaan esityksen valtuustolle, joka tekee asiassa päätöksen. Tätä kaavaa voi sotkea monin tavoin.

Asioiden sekoittaminen on helppo tie sirkuspäätöksentekoon. Kun Siuntion valtuusto 23.4. oli antamassa lausuntoa kuntauudistusraportista, Anna Paasikivi (ryhmä 14, ent. kok) esitti lisäystä, jonka mukaan Siuntio päättäisi vetää pois monikuntaliitoshakemuksensa. Lain mukaan valtuusto voi päättää vain sille valmistellusta asiasta, ja kun päätetään lausunnosta, ei voida päättää monikuntaliitoksesta. Kun kunnanhallituksen puheenjohtaja huomautti tästä, hän sai osakseen vain ivanaurua. Kunnanhallitus sitten katsoi, ettei päätös ollut laillinen, ja prosessi jatkuu. Paljon vähemmällä hammasten kiristelyllä olisi päästy, jos ryhmä 14 alun alkaen olisi käsitellyt lausunnon lausuntona ja vaatinut erikseen monikuntaliitoksen uutta käsittelyä.

Toinen helppo tie on turha kiirehtiminen. Hätäilemällä ei tunnetusti synny mitään hyvää. Ryhmä 14:n sihteeri Marcus Nordström (ent. rkp) ilmoitti sunnuntai-illan 6.5. ryhmäkokousten aikaan, että ryhmä 14 toivoisi kunnanhallituksen valmistelevan monikuntaliitospäätöksen vetämisen takaisin jo seuraavan päivän kokouksessaan. Näin lyhyt varoitusaika on näin tärkeässä asiassa tietenkin täysin kohtuuton sekä valmisteleville viranhaltijoille että päättäjille. Mutta kun kunnanhallitus ei käsitellyt asiaa heti kun ryhmä 14 halusi, ryhmä 14 teki jo 8.5. aloitteet sekä monikuntaliitoksen vetämisestä takaisin että tilapäisen valiokunnan nimittämisestä kunnanhallitusta erottamaan. Molemmat asiat käsiteltiin seuraavassa valtuuston kokouksessa 28.5., joka olisi voinut olla jo 21.5., jos valtuuston puheenjohtaja Rabbe Dahlqvist (ent. rkp) olisi pitänyt Lohjan valtuuston puheenjohtajalle antamansa lupauksen, että Siuntio käsittelisi kuntaliitosasian ennen Lohjan ja Nummi-Pusulan valtuustojen kokouksia 23.5.

Kolmas tapa on oikoa prosessia ja sotkea toimielimiä. Siuntion valtuustoon 28.5. tuotiin ylimääräisenä asiana sote-neuvotteluryhmän perustaminen ilman, että asia olisi ollut kunnanhallituksen valmistelema. Siten asian käsitteleminen olisi edellyttänyt, että valtuusto olisi yksimielisesti halunnut jatkaa sirkuspäätöksentekoa oikomalla mutkia. Kun valtuustosta löytyi muutama valtuutettu, jotka eivät olleet valmiita tähän, ryhmä 14:n puheenjohtaja Kristian von Essen (ent. vihr) sotki vielä toimielimetkin. Ryhmä 14 on pannut alulle prosessin Siuntion kunnanhallituksen erottamiseksi. Nyt von Essen koetti kiristää valtuustoa lupailemalla, ettei kunnanhallitusta ehkä tarvitsisi erottaa, jos valtuusto heti päättäisi yksimielisesti ottaa asian käsittelyyn. Epäselväksi jäi, oliko kiristyksen tarkoitus kohdistua kunnanhallitukseen, jonka enemmistö oli valmis käsittelemään asian heti, vai valtuustoon, jota ei edes voi erottaa. Itse asian suhteenhan ei vallitse erimielisyyttä, vaan Siuntion kunnanhallitus päätti yksimielisesti heti 29.5. nimetä neuvotteluryhmän.

Ryhmä 14 on lyhyessä ajassa synnyttänyt Siuntioon vahvan sirkuspäätöksenteon perinteen, ja tällä klovniryhmällä on nyt enemmistö valtuustossa, kohta kaiketi kunnanhallituksessakin. Kukahan voisi järjestää ryhmä 14:lle täydennyskoulutusta kunnallisista hallintoprosesseista tai edes hieman jäitä hattuun?

Harri Haanpää
erotettavan kunnanhallituksen varajäsen
Siuntion Vihreät